Tin tưc hăng ngay
vị trí của bạn:Tin tưc hăng ngay > du lịch > CSI Financial giảm lãi suất tài trợ chuyển khoản nói chung xuống 40BP

CSI Financial giảm lãi suất tài trợ chuyển khoản nói chung xuống 40BP

thời gian:2024-05-14 15:48:10 Nhấp chuột:60 hạng hai
Global Newswire (globalnewswire.cn) News:

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, CSI Financial đã quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn tổng thể xuống 40BP. Lãi suất điều chỉnh cho từng loại kỳ hạn cụ thể là: 182 ngày. là 2,10%, kỳ hạn 91 ngày là 2,40%, kỳ hạn 28 ngày là 2,50% và kỳ hạn 14 ngày và 7 ngày là 2,60%.

Việc giảm lãi suất tái cấp vốn này là một điều chỉnh hoạt động bình thường dựa trên mức lãi suất của thị trường vốn. Nó được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tài trợ chi phí thấp của công ty và thúc đẩy sự tham gia. của các quỹ tuân thủ trong đầu tư thị trường, để duy trì sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường vốn nước ta.

Báo cáo liên quan

CSI Financial triển khai thí điểm hoạt động kinh doanh tái cấp vốn theo định hướng thị trường

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, với sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, CSI Financial đã triển khai thí điểm hoạt động kinh doanh tái cấp vốn theo định hướng thị trường.

Cuộc cải cách tái cấp vốn theo định hướng thị trường này nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực trên thị trường vốn và phục vụ tốt hơn nhu cầu tài trợ đa dạng của công ty. Cốt lõi của cải cách là“linh hoạt về thời hạn và tỷ lệ đấu thầu”. CSI Financial đã thiết lập ba khoảng thời gian đáo hạn: ngắn hạn (1-28 ngày), trung bình (29-91 ngày) và dài hạn (92-182 ngày), tương ứng với ba mức lãi suất trên và dưới. Công ty có thể độc lập xác định thời gian sử dụng vốn trong khoảng thời gian từ 1-182 ngày và báo giá giữa giới hạn trên và giới hạn dưới của lãi suất tái cấp vốn. Nền tảng tái cấp vốn phù hợp tập trung và đạt được các giao dịch đấu thầu. Khai báo cùng ngày, giao dịch trong cùng ngày và tiền có sẵn trong cùng ngày. Trong thời gian thí điểm, CSI Financial chọn khoảng thời gian để đấu thầu thí điểm. Nhu cầu vốn của các công ty chứng khoán trong thời gian thí điểm được thực hiện bằng cách tham gia đấu thầu theo thị trường. Nhu cầu vốn của các khoảng thời gian còn lại tiếp tục sử dụng giao dịch hiện tại. phương pháp.

Trong bước tiếp theo, CSI Financial, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, sẽ tổ chức cho các công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật, thử nghiệm và đào tạo kinh doanh, đồng thời đóng vai trò tích cực vai trò hướng dẫn các quỹ tham gia thị trường một cách chuẩn hóa. độc quyền A-share“ Mục tiêu cắt giảm lãi suất”: Cắt 40BP! Đã có sự tăng mạnh sau mỗi lần điều chỉnh giảm. Thị trường chứng khoán có ổn định không?

Thưa anh chị em, hãy đến Ý để hưởng lợi! A-cổ phiếu hoan nghênh“định hướng cắt giảm lãi suất”!

CSI Financial đã hạ lãi suất tái cấp vốn xuống 40BP

Vào tối ngày 20, Công ty TNHH Tài chính Chứng khoán Trung Quốc (gọi tắt là với tư cách là CSI Financial) ) đã thông báo rằng vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, CSI Financial đã quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn tổng thể xuống 40 BP. Lãi suất điều chỉnh cho mỗi loại kỳ hạn là: 2,10% cho kỳ hạn 182 ngày, 2,40% cho kỳ hạn 91-. kỳ hạn 1 ngày, 2,40% cho kỳ hạn 28 ngày là 2,50%, kỳ hạn 14 ngày và 7 ngày là 2,60%.

特别是在微软迈向人工智能领域的关键时刻,盖茨的洞察力与远见同样发挥了至关重要的作用,就连微软与OpenAI的强强联手也离不开他的暗中推动。

最近,库迪咖啡宣布了两件大事。一个是现行的门店补贴政策要延续到2026年12月31日,政策覆盖现有门店和未来新开的门店,根据房租和竞争等不同因素,不同门店将获得不同金额的补贴,最高单杯可补贴至14元。

该季度,苹果手机均价高达900美元(约合6,517元人民币),创造了其第一季度有史以来最高的均价。

Việc giảm lãi suất tái cấp vốn này là một điều chỉnh hoạt động thông thường dựa trên mức lãi suất của thị trường vốn. Nó được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tài trợ chi phí thấp của các công ty chứng khoán và thúc đẩy. sự tham gia của các quỹ tuân thủ vào thị trường đầu tư để duy trì sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường vốn nước ta.

Andar Bahar

Với sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, CSI Financial đã triển khai thí điểm hoạt động kinh doanh tái cấp vốn theo định hướng thị trường.

Cuộc cải cách tái cấp vốn theo định hướng thị trường này nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực trên thị trường vốn và phục vụ tốt hơn nhu cầu tài trợ đa dạng của các công ty chứng khoán. Cốt lõi của cải cách là“linh hoạt về thời hạn và tỷ lệ đấu thầu”. CSI Financial đã thiết lập ba khoảng thời gian đáo hạn: ngắn hạn (1-28 ngày), trung bình (29-91 ngày) và dài hạn (92-182 ngày), tương ứng với ba mức lãi suất trên và dưới. Công ty chứng khoán có thể xác định độc lập thời gian sử dụng vốn trong khoảng thời gian từ 1-182 ngày và niêm yết giá giữa giới hạn trên và giới hạn dưới của lãi suất tái cấp vốn. Nền tảng tái cấp vốn phù hợp tập trung và đạt được các giao dịch đấu thầu. Khai báo cùng ngày, giao dịch trong cùng ngày và tiền có sẵn trong cùng ngày. Trong thời gian thí điểm, CSI Financial chọn khoảng thời gian để đấu thầu thí điểm. Nhu cầu vốn của các công ty chứng khoán trong thời gian thí điểm được thực hiện bằng cách tham gia đấu thầu theo thị trường. Nhu cầu vốn của các khoảng thời gian còn lại tiếp tục sử dụng giao dịch hiện tại. phương pháp.

Trong bước tiếp theo, CSI Financial, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, sẽ tổ chức cho các công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật, thử nghiệm và đào tạo kinh doanh, đồng thời đóng vai trò tích cực vai trò hướng dẫn các quỹ tham gia thị trường một cách chuẩn hóa.

Nói chung đây là những lợi ích được đề cập ở trên.

Doanh nghiệp tái cấp vốn là một doanh nghiệp hỗ trợ sắp xếp tổ chức. Nó được ra mắt vào năm 2012. Tính đến cuối tháng 9 năm 2022, nó đã cung cấp tổng vốn 1,7 nghìn tỷ nhân dân tệ cho thị trường. , hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán phát triển. Doanh nghiệp tái cấp vốn áp dụng phương thức giao dịch có thời hạn cố định, lãi suất cố định. Khi hoạt động kinh doanh tiếp tục đi sâu, các vấn đề như điều khoản không linh hoạt và lãi suất phi thị trường dần xuất hiện, gây khó khăn cho việc thích ứng với nhu cầu tài chính đa dạng của các công ty chứng khoán.

Như chúng ta đã biết, CSI Financial là một trong những nguồn vốn quan trọng để các công ty chứng khoán tiến hành hoạt động kinh doanh. Nó cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho thị trường vốn thông qua hoạt động tài trợ của các công ty chứng khoán. và đáp ứng nhu cầu tài chính của nhà đầu tư.

Kinh doanh tái cấp vốn, nói một cách đơn giản, có nghĩa là công ty chứng khoán cho công ty chứng khoán vay tiền và sau khi công ty chứng khoán vay tiền, họ có thể cho các cổ đông có nhu cầu vay lại thông qua tài trợ và tài trợ tại chỗ..

Giảm lãi suất tái cấp vốn, nghĩa là lãi suất tài trợ mà CSI Capital cho công ty chứng khoán vay đã giảm, nghĩa là chi phí sử dụng tiền của công ty chứng khoán thấp hơn và chứng khoán tương ứng các công ty cũng nên giảm tỷ lệ tài chính, nói một cách thẳng thắn, có nghĩa là tỷ lệ sử dụng tài chính để mua cổ phiếu trong tương lai sẽ thấp hơn, giảm chi phí giao dịch!

Quan điểm trực tiếp nhất là động thái này có lợi cho các công ty chứng khoán và giảm chi phí tài chính của họ.

Ví dụ: nếu Anh Taylor thành lập Công ty Chứng khoán Taylor và mọi người đều muốn vay tiền từ Taylor để tăng vị thế của họ trong cổ phiếu và tiền của Taylor cũng được vay từ Tài chính Chứng khoán, thì hiện tại tỷ lệ giảm, và tỷ lệ Taylor cho mọi người vay tiền cũng giảm!

Điều này cũng có thể giải thích nguyên nhân khiến ngành môi giới có diễn biến bất thường trong ngày 20.

{999 bào hành các tín hiệu tới thị trường sẽ giúp cải thiện tính thanh khoản chung của thị trường và thúc đẩy sự phát triển ổn định lâu dài của thị trường. Đối với toàn bộ ngành môi giới, việc giảm lãi suất này sẽ giúp các nhà môi giới tối ưu hóa tốt hơn các kênh tài chính, giảm chi phí tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động môi giới.

Đánh giá từ việc giảm lãi suất tái cấp vốn trước đó, chúng có tác động kích thích tích cực rất lớn trên thị trường.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2014, Tập đoàn Tài chính Chứng khoán Trung Quốc đã thông báo rằng lãi suất kinh doanh tài trợ kỳ hạn 182 ngày sẽ giảm đáng kể 80 điểm cơ bản, từ 6,6% xuống 5,8%. Lãi suất chung cho các kỳ hạn khác không thay đổi, trong đó lãi suất cho kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày lần lượt ở mức 6,2%, 6,3%, 6,4% và 6,5%.

Trong những tháng tiếp theo, Chỉ số Shanghai Composite tăng vọt.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2016, Tập đoàn Tài chính Chứng khoán Trung Quốc đã đưa ra thông báo giảm mức phí bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 năm 2016. Vào ngày 21, hoạt động tái cấp vốn sẽ được tiếp tục trong 5 kỳ hạn: 182 ngày, 91 ngày, 28 ngày, 14 ngày và 7 ngày, đồng thời lãi suất tái cấp vốn cho mỗi kỳ hạn sẽ giảm xuống 3,0% cho kỳ hạn 182 ngày, 3,2% đối với kỳ hạn 91 ngày và lãi suất tái cấp vốn 28 ngày là 3,3%, kỳ hạn 14 ngày và kỳ hạn 7 ngày là 3,4%. Lãi suất tái cấp vốn giảm cho từng kỳ đều trên 30%, rất kích thích. thị trường cổ phiếu loại A để mở ra một thị trường giá lên đã kéo dài hơn một năm rưỡi.

Vào tối ngày 7 tháng 8 năm 2019, Công ty TNHH Tài chính Chứng khoán Trung Quốc đã thông báo sẽ giảm tỷ lệ tài trợ chuyển nhượng tổng thể là 80 điểm cơ bản. Trong số đó, lãi suất trả lãi suất kỳ hạn 182 ngày giảm từ 4,3% xuống 3,5%, lãi suất trả lãi suất kỳ hạn 91 ngày giảm từ 4,6% xuống 3,8%, lãi suất trả lãi suất kỳ hạn 28 ngày giảm từ 4,7% xuống 3,9% và Lãi suất trả góp kỳ hạn 14 ngày và 7 ngày giảm từ 4,8% xuống 4%. Thông báo cho biết, việc giảm lãi suất tái cấp vốn là sự điều chỉnh dựa trên mặt bằng lãi suất của thị trường vốn, sẽ giúp giảm chi phí tài chính của các công ty chứng khoán và thúc đẩy sự tham gia của các quỹ tuân thủ vào đầu tư thị trường.

A50 cũng tạo ra một làn sóng nhỏ. Xin chúc mừng A-shares vào thứ Sáu!

 

 

 

Andar Bahar

 

(Nguồn bài viết: China Securities Finance Co., Ltd.)

Nguồn bài viết: China Securities Finance Co., Ltd. Biên tập viên: 11

Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:{www.arrosa.net/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.arrosa.net
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by Tin tưc hăng ngay bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-20224Tin tưc hăng ngayĐã đăng ký Bản quyền